DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Krajská výstava psů Vyškov

Propozice

14. 3. 2015

Drnovice

Kulturní dům

5. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ VYŠKOV

pro všechna plemena FCI a národní plemena, mimo NO

 

Program:

7.00 – 9.00 přejímka psů

9.00 – 9.30 zahájení výstavy

9.30 – 13.00 posuzování v kruzích

14.00 – 15.30 soutěže a vyhlášení výsledků

 

Rozhodčí:

Ing. Alena Košťálová 

Polgar Andraš

Ing. Leoš Jančík 

 

Výstavní poplatky:

 

I. uzávěrka

II. uzávěrka

První pes vč. katalogu

400,-

500,-

Další pes bez katalogu

300

400,-

Třída štěňat, dorostu a veteránů

250,-

300,-

Soutěže

150,-

150,-

 

Uzávěrka přihlášek:

1.      uzávěrka: 13. 2. 2015

2.      uzávěrka: 27. 2. 2015

 

Přihlášky:

Poštovní adresa : 

Ludmila Fialová

Kojátky 54

Bučovice  685 01

 

E-mail: vystavavyskov@seznam.cz

 

Jak odeslat emailem přihlášku:

Přihláška musí být podepsána – vytisknout, podepsat, naskenovat  potom odeslat na výše uvedenou emailovou adresu

 

Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno vstupním listem nejpozději 7 dnů před výstavou poštou nebo na e-mail (přednostně). Pokud vstupní list neobdržíte, kontaktujte nás. Vstupní list platí jako vstupenka pro jednu osobu.

 

Platby:

Poplatky zasílejte složenkou typu C na adresu:

Ludmila Fialová

Kojátky 54

Bučovice  685 01

nebo převodem na účet - jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo.

Číslo účtu: 255585872/0300 (do poznámky napište jméno a příjmení)

Při vystavování více jedinců nemůže být za prvního psa považován pes ve třídě štěňat, dorostu a veteránů

Rozhodující pro I a II. uzávěrku je datum poštovního razítka nebo datum odeslání e-mailu.

 

VYHNĚTE SE PROBLÉMŮM S PŘIJETÍM PŘIHLÁŠKY:

-          přihláška je nečitelně vyplněná, případně chybí některé údaje.

-          chybí údaj o provedené platbě (kopie útržku složenky nebo číslo účtu, z nějž byl poplatek hrazen převodem).

-          neuhrazené přihlášky se nepřijímají.

-          PP není okopírován celý (všechny strany) nebo je kopie nekvalitní a nečitelná (fotky z fotoaparátu nám, prosím, neposílejte).

-          chybí kopie malého certifikátu do tř. pracovní nebo kopie udělených titulů a šampionátů do třídy vítězů.

-          přihláška hrazená poplatkem v I. uzávěrce je odeslána po termínu I. uzávěrky. Rozhodující pro rozlišení data uzávěrek je datum         poštovního razítka na obálce s přihláškou nebo doručení e-mailu.

-          přihlášky odeslané po II. uzávěrce již nepřijmeme.

-          doručení přihlášky e-mailem nebylo potvrzeno pořadatelem. Doručení e-mailem Vám potvrdíme během 4 dní, v opačném případě nás, prosím, kontaktujte)

 

 

Třídy:

Štěňat                            od 4 – 6 měsíců

Dorostu                        od 6 – 9 měsíců

Mladých                       od 9 – 18 měsíců

Mezitřída                      od 15 – 24 měsíců

Otevřená                       od 15 měsíců

Pracovní                       od 15 měsíců, s uznanou zkouškou z výkonu, doloženou kopií certifikátu

Vítězů                            od 15 měsíců, s přiznaným titulem mezinárodní, národní šampion, národní a klubový vítěz, s doloženou kopií

Veteránů                      od 8 roků

 

V případě, že na přihlášce nebude třída uvedena, bude pes zařazen automaticky do příslušné vyšší třídy. Totéž platí i pro váhové kategorie.

 

Tituly:

Vítěz třídy

Krajský vítěz

 

Soutěže:

Dítě a pes od 5 do 9 let

Mladý vystavovatel 1. kategorie- od 9 do 13 let
Mladý vystavovatel 2. kategorie- od 13 do 17 let

Nejhezčí pár psů                        

Nejlepší chovatelská skupina

Do soutěží se lze přihlásit i v den výstavy do 10.00 hodin ve výstavní kanceláři, hradí se jako II. uzávěrka

 

Závěrečné soutěže:

Nejhezčí štěně - pes                                   nastupují psi se známkou VN1

Nejhezčí štěně - fena                                  nastupují feny se známkou VN1

Nejhezčí štěně výstavy                             nastupuje pes a fena Nejhezčí štěně

Nejhezčí dorost - pes                                 nastupují psi se známkou VN1

Nejhezčí dorost - fena                                nastupují feny se známkou VN1

Nejhezčí dorost výstavy                           nastupuje pes a fena Nejhezčí dorost

Vítěz mladých – pes                                   nastupují psi se známkou V1/VTM

Vítěz mladých – fena                                  nastupují feny se známkou V1/VTM

Vítěz mladých Vyškova                             nastupuje pes a fena – Vítěz mladých

Vítěz Krajské výstavy – pes                     nastupují psi se známkou V1/VT/Krajský vítěz

Vítěz Krajské výstavy – fena                    nastupují feny se známkou V1/VT/Krajský vítěz   

Vítěz Vyškova                                             nastupuje pes a fena Vítěz krajské výstavy

Nejlepší veterán - pes                                nastupují psi ze třídy veteránů se známkou V1

Nejlepší veterán - fena                               nastupují feny ze třídy veteránů se známkou V1

Vítěz veteránů Vyškova                            nastupuje pes a fena – Nejlepší veterán

 

 Ceny:

Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek, diplom. Krajští vítězové obdrží kokardy. Vítězové soutěží, vítězové mladých a vítězové Vyškova obdrží pohár. Zápis do výstavní knížky či průkazů původu se bude provádět ve výstavní kanceláři.

 

Doklady k účasti na výstavě a veterinární podmínky

-          průkaz původu

-          vstupní list – v případě, že uvedete e-mail, bude vám doručen e-mailem

-          očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním

Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003. Psi musí být očkováni proti vzteklině nejméně před 21 dny a ne déle než 1 roku (3 roků v případě vakcíny…)

 

Všeobecná ustanovení

-          Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU.

-          Protest lze podat pouze písemně, z formálních důvodů proti porušení výstavního řádu či propozic a to jen v průběhu výstavy. Výše jistiny při podání protestu je 500,- Kč. Pokud nebude protest uznán, propadá jistina ve prospěch pořadatele.

-          Z výstavy se vylučují háravé a kojící feny, feny ve vyšším stupni březosti a jedinci s operativně nebo jinak odstraněnou vadou exteriéru. Rovněž se vylučují psi s kupírovanýma ušima.

-          Na základě reglementu FCI nelze při úpravě exteriéru vyvazovat psy na pracovních stolech a používat nadměrné lakování a pudrování.

-         Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem. Vystavovatelé musí uklízet po svých psech exkrementy.

 

Inzerce v katalogu

1 strana chovatelský inzerát                     350,-

1 strana ostatní inzeráty                             550,-

½ strany chovatelský inzerát                     200,-

½ strany ostatní inzeráty                            350,-

 

 

Informace:

www.vystavavyskov.wbs.cz